Bådene

Beskrivelse af bådene

Begge både er med forlænget agterspejl med plads til 12 passager. Fartøjerne er udstyret med alt navigations- og rednings-udstyr og er isforstærket og tilpasset de – til tider – barske grønlandske farvande.

Begge har farttilladelse som godkendt passagerfartøj med helårlig indenskærs og kystnær sejlads langs Grønlands kyster med hjemsted i Maniitsoq.