Kontakt

Du kan kontakte os på følgende adresse:

Maniitsoq Tour Boat ApS
Tikaasaq 50
Postboks 140
3912 Maniitsoq
Grønland

Hjemmeside: www.mtb.gl 
E-mail: hhl@hhl.gl 
Telefon: +299 52 02 96

Direktør Søren Lyberth
Mobil +299 52 02 96
Bogholder Bolethe Heilmann Lyberth
Mobil +299 52 11 50 

Mobil ombord på BOLATTA +299 58 83 70
Mobil ombord på SUULUT +299 255260
Mobil ombord på MATTA +299 54 77 10
Iridium 88 16 41 48 24 70